Защо ОВК проект в BIM Building Information Modeling

By A&IHVAC Design 4 години agoNo Comments
Home  /  Проекти  /  Защо ОВК проект в BIM Building Information Modeling
овк проект bim building information modeling

Защо ОВК проект в BIM?

За да си отговорим на въпроса защо ОВК проект в BIM, нека първо се запознаем със всички важни понятия по казуса. Например – Какво е BIM (Building Information Modeling) и как се прилага използването на информационен модел на сграда.

Използването на информационен модел на сградата (BIM) е  гореща тема в света към този момент. Въпреки че строителната индустрия в Европа и САЩ и дори Русия, предпочита да работи и използва BIM – Building Information Modeling от проектирането до пускането на обектите(сградите) в експлоатация, много хора в нашата страна се чувстват малко объркани. Те са объркани от казуса какво е BIM и как би им бил полезен.

За по-лесно нека първо обясним какво е „BIM“. BIM или Building Information Modeling не е програма. Tова не е нещо, което можете да получите надолу по улицата или в магазина за доставки. Не, това не е смартфон или пък приложение за него.

Най – просто казано BIM Building Information Modeling е информационен модел на сграда.

BIM помага на инженерите да вземат по-добри решения в ранните етапи на проектирането. 3D моделите на сгради и системи се генерират с помощта на данни. Те могат лесно да бъдат променени с напредването на проекта. Повечето BIM софтуери свързват заедно интелигентни обекти, така че когато се извършва промяна в проекта, софтуерът може да компенсира промяната. Постига го чрез коригиране на други компоненти в рамките на проекта. Като цяло гарантира, краен резултат, който е възможно най-близо до това, което собственикът очаква от самото начало.

BIM е много полезен, но една от най-силните му страни е възможността за кординация и ранното откриване и отразяване на „сблъсъци“. Една сграда не е само архитектура и конструкции. Инсталациите са също важно звено – ОВИК, ВиК, електро, пожаро известителни, спринклерни. За да функционира правилно обекта(сградата) е необходима пълна кординация, не само между инсталациите с архитектура и конструкции по съответната част, но и между частите по отделно.

BIM е в състояние да открие всеки един „сблъсък“, преди това да са направили изпълнителите на обекта. При провеждане на кординационни срещи, това е много важно. Ето затова всеки „сблъсък“ може да се разглежда, обсъжда и решенията могат да бъдат договорени професионално на един ранен етап. Това е гаранция, че при коректно спазване на проектната документация, по време на изграждането няма да има забавяния, поради неуточнени или пропуснати дейности в етапа на проектирането. От своя страна инвеститорът ще получи на време точно това, което е очаквал и е платил.

2 (Large)

BIM е начин да покажем как Вътрешни и външни компоненти на сградата са поставени заедно за оптимална работа.

В проекта, всеки детайл, инсталация на сградата е построена, за да покаже точно как всичко се случва заедно. После проектите могат да бъдат оценени, за да се види дали може да има каквито и да било промени, за да се подобрят резултатите или работата на инсталациите в колаборация една с друга. Това е много по-удобно на този етап, от колкото по време на строителството на обекта. Спестява главоболия и най-вече пари за инвеститорите и изпълнителите.

BIM може да се използва не само за да се покаже „Как“ ще се случат нещата, но също така е способен, да покаже „Кога“ . Този компонент на BIM се нарича 4D моделиране.

Идеята за 4D моделиране върти около помощта на 3D модела и възлагане на всяка проектна част, с нейната продължителност и хронология. Това помага на собственика, изпълнителя и подизпълнителя да получи по-добро разбиране на това как проектът трябва да се изгражда и изпълнява.

Цялото това планиране и сътрудничество обмен на информация има реални резултати, които засягат инвеститорите.

Казано по-просто: BIM спестява пари, помага да спестите време.

Знаете винаги всичко колко ще ви струва реално. Преди да сте започнали да строите, дава наистина гаранция, че получавате това, което сте очаквали.  Така че има смисъл да се разгледа възможността за проект в BIM следващия път, когато сте готови да строите.

За повече информация за информационно моделиране на сградата и как можем да направим, така че да работи за вас в следващия ви проект, свържете се с нас още днес!

Category:
  Проекти
this post was shared 0 times
 900
About

 A&IHVAC Design

  (4 articles)

A&IHVAC Design е проспериращ бранд в сферата на ОВК Проектиране и BIM – A&IHVAC Design – Heating, ventilation, and air conditioning | BIM – Building Information Modeling

Leave a Reply

Your email address will not be published.