A&IHVAC Design - Услуги

Нашите услуги в сферата на ОВК Проектиране - BIM - Revit

В A&IVAC design изготвяме ОВК проекти

за всички фази на проектирането и строителството. Оказваме съдействие до пълното изграждане на инсталациите и пускането им в експлоатация.

Ние притежаваме опит

Използван софтуер: Revit & AutoCAD

За графична визуализация на системите в проектите ние иползваме AutoCAD или Revit.

Вие искате вашите отоплителна, охлаждаща и/или вентилацонна системи

да работят ефективно и според вашите очаквания, то трябва да се започне с добър проект.

С нашите услуги вие ще получите:

Пълна проектна документация

по част ОВК и Енергийна ефективност, съгласно проектната фаза.

ОВК инсталации

които са оразмери правилно .

Творчески подход и визия

особено при предизвикателен архитектурен и/или конструктивен проект.

Коректна визия и количества

за прецизно определяне на необходимото финансиране при изграждането на системите.

Подробни изчисления

за да осигурим, че Вашата сграда ще бъде комфортна и енергийно ефективна.

ОВК инсталации

разработени съгласно всички действащи стандарти и новите тенденции в технологичното оборудване, регулиране и балансиране.

Рентабилен подход

във всички фази на проектиране и разработване

Или на кратко:

доверявайки се на нашите услиуги, Вие печелите безупречен проект от коректен и отговорен партньор

Проектиране (разработване, консултиране) 100%100%
Разбиране, съдействие, отговорност100%
Технически познания( Revit, AutoCad)98%
Профeсинализъм100%