Температурно регулиращ съд

алтернативно техническо решение при проектирането на отоплителни и охладителни системи
By A&IHVAC Design 4 години agoNo Comments
Home  /  Проекти  /  Температурно регулиращ съд
температурно регулиращ съд

Температурно регулиращ съд – алтернативно техническо решение при проектирането на отоплителни и охладителни системи

Температурно регулиращ съд? Как се стигна до това решение? Сега ще Ви разкажем, но нека започнем отначало…

Водните системи с разпределителни колектори са били използвани за отоплителни инсталации от началото на миналия  век. Първоначално те са били предимно в промишлените системи, към днешна дата, те се изполват в проектирането и на водните ситеми дори за малки частни обекти . През годините, е имало много иновации и се е работело много в посока на оптимизиране на отоплителните и/охладителни водни системи.

Инсталациите в сградите се разделят на различни групи със съответните изисквания за  отопление и охлаждане. От съображения за икономичност,  се работи с различни температурни отоплителни кръгове – радиатори, подово отопление, вентилационни инсталации. При големи обекти, като офис сгради, училища, болници и т.н – системите дори се разделят за южна и северна страна. Използват се помпи с електронно регулиране на обороти. Огромни са възможностите при избора на арматура за балансиране и регулиране на различните кръгове в системата.

На пазара има и голямо разнообразие за източниците, чрез които  се генерира топлина и/или студ.

Това са кондензационни котли, термопомпи, абсорбционни машини, слънчеви колектори, комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и и т.н. Всичко това  помага водните отоплителни(охладителни) системи да бъдат по-ефективни, по- икономични по- лесни за поддръжка и с по- кратък период на възвращаемост на инвестиционните разходи.  Една част обаче остава почти непроменена, от началото на своето използване, до ден днешен – главните водоразпределители и водосъбиратели.

Ще попитате какво пък толкова има да се променя там ?!

Отговорът е прост  възможността за оплозотворяване на топлина когато имамеме различни температурни кръгове е нищожно, тъй като с колектори имаме само две температури и се работи със смесване.

Възможен е, обаче и един алтернативен вариант при проектирането на водни системи и той е с температурно регулиращ съд (ТРС), без колектори. Тук отново се връщане на въпроса – какво е това?  Най- просто казано това е буферен съд, който има няколко хоризонтални  сектора с различлични температурни режими, обособени от пластини перфорирани по краищата, така че различните потоци не са напълно отделени един от друг. И в същото време самият съд играе освен ролята на буфер. Също така и на водоразпределител и водосъбирател.

(За да не сме абсолютно голословни ще кажем, че всички наши обекти от портфолиото ни са проектирани с такава система. Някои от тях вече успешно въведени в експлоатация.)

В случаите, когато имаме различни консуматори и от там кръгове с различно хидравлично съпротивление и температурен режим техническо решение с използване на ТРС е изключително подходящо и енергийно ефективно. Самият съд може да бъде разделен на толкова зони, колкото са ви необходими. И всеки кръг да си използва съответната зона. Предимствата са явни и са следните :

 • Съществено опростяване и оптимизация на функционирането на хидравличните системи;
 • Висока икономичност на системата;
 • Понижаване на инвестиционните вложения, благодарение на простия механизъм на системата, и като следствие сложността на проекта.
 • Отсъствие на взаимовлиянието между потоците вода и между помпите;
 • Отсъствие наслагване на потоци и тяхното наслагване в противоположни направления при работа на независимо кои помпи, няма хидравлични проблеми, ако една малка помпа се намира в непосредствена близост до голяма ;
 • С помощта на помпи с електронно регулиране на обороти е възможно прецизно да се съгласува потребността от енергия с физическите нужди за отделните контури;
 • Компенсиране на хидростатическото налягане;
 • Оптимално и равномерно подаване на смесителните вентили;
 • Точен пренос на топлина(студ) до участъците на применение и използване;
 • Интегрирано, постепенно понижаване или увеличаване на температурата;
 • Ефективно използване на отработената топлина (и при ниски температури);
 • КПД на помпите съществено се повишава, благодарение на минималните системни температури на водата на обратен ход и т.н.
 • Многобройни възможности за монтаж пестящ място.
 • Икономията благодарение на системата с ТРС използвана от помпите енергия представлява 50-80% при спазване на всички условия на техническото задание;
 • Оптимално използване на кондензационната технология, благодарение на което се увеличава ефективността с 10-15%
 • Високата ефективност на топлоподаването на магистралните тръбопроводи за сметка на голямото количество на достъпните температури ( економия на енергия и средства до 25%);
 • Безупречното работеща хидравлика позволява икономия 10-20% на първичната енергия 10-20%(газ, нефт, въглища, дърва и др.)
 • Икономия на инвестициите в размер на 20%.

Надяваме се нашата статия за температурно регулиращ съд да ви е била полезна и интересна. Имате въпроси, искате да разберете повече или да приложите същото техническо решение, не се колебайте да се свържете с нас.

Category:
  Проекти
this post was shared 0 times
 800
About

 A&IHVAC Design

  (4 articles)

A&IHVAC Design е проспериращ бранд в сферата на ОВК Проектиране и BIM – A&IHVAC Design – Heating, ventilation, and air conditioning | BIM – Building Information Modeling

Leave a Reply

Your email address will not be published.