5a

5b

5c

5e

5d

5f

Тип: BIM Модели
Част: Вентилация, Отопление
Местоположение: Русия
Статус: В експлоатация
Година: 2014